Motivace, která funguje

Vytvořte ve své třídě klima, ve kterém se rodí úspěch!

Odhalte v nich skutečné hrdiny!

Chcete svým žákům pomoci s návratem do školy? Bude skutečně velkou výzvou vrátit jim motivaci, schopnost komunikovat v kolektivu a spolupracovat. Stejně náročné bude dostat je zpátky do tempa bez zbytečně vypjaté snahy o výkon a výsledek. Učitele a žáky tak čeká další nelehký úkol (kolikátý už?). Beze všech pochyb je to úkol hodný hrdinů...

Nabízíme vám efektivní řešení v podobě ročního motivačního programu pro třídy a školy, který učiteli poslouží a žáky nadchne. Program je určený žákům 4. - 7. ročníku ZŠ.

Oni už hrdiny jsou. Vezměte je tam, kam patří - do příběhu, který je o nich.


Sami zvolte nástroje, které použijete!

Každá škola má jedinečnou atmosféru a kulturu. Každý učitel má osobitý styl práce. Heroica tuto originalitu respektuje a vychází vstříc rozličným potřebám tříd, škol a lidí v nich.

  • Ponechá zcela na učiteli (a škole) co, kdy a jak bude žáky učit.
  • Umožní aplikovat jednotlivé prvky postupně a v téměř libovolném pořadí i rozsahu.
  • Dovolí žákům podílet se na nastavení společných pravidel.
  • Tvoří prostředí příznivé pro sdílení zkušeností a dobré praxe nejen v rámci školy.
  • Dává obrovský prostor propojování mechanik programu s konkrétní látkou, průřezovými tématy či kompetencemi.

Pro ty, které program zajímá, jsme připravili sérii krátkých online představení klíčových prvků a pomůcek. 

Přihlaste se a seznamte se s programem a jeho tvůrci!