Mechaniky

Efektivně, účelně, atraktivně.

Obsah balení

Heroica je cokoliv, jen ne "malá". Má sloužit několika účelům, má být atraktivní pro třídu plnou rozličných osobností a má vydržet pracovat celý školní rok. Dostanete proto krabici plnou propriet.

 • 1 manuál (díky množství praktických příkladů a tipů obsáhlý, ale věcný a srozumitelný)
 • 1 pořadač "Rukověť vypravěče", který se stane vaším věrným průvodcem a díky jeho dizajnu i reprezentantem atmosféry programu
 • 1 kreslená mapa světa Esterronu (formát A1), na kterou k vám budou chodit exkurze žáků z jiných tříd
 • 30 sešitů "Deník hrdiny", které zaznamenají progres žáků a budou důkazem jejich úspěchů
 • 210 kartiček, které jsou součástí systému odměn a které je možné svobodně měnit
 • 200 hracích karet, které lze rovněž použít jako odměny, ale jsou i důležitým médiem příběhové složky programu
 • 980 samolepek rozmanitého vzhledu i určení
 • 36 grafik A1, ze kterých některé slouží jako nástěnka s pravidly, jiné podporují příběhovou složku programu
 • 36 krátkých příběhů (A5), které jsou nosným médiem příběhové složky programu
 • 10 plastových sáčků pro praktické roztřídění karet a kartiček
 • 3 plátěné váčky pro použití vybraných mechanik
 • 1 přesýpací hodiny
 • 1 tříbarevná propiska

Podobně obsáhlý je i seznam dokumentů ke stažení, ke kterým dostanete přístup na jeden rok. Najdete mezi nimi komponenty dalších mechanik, užitečné taháky i vzory k dotištění některých grafik v případě poškození či ztráty.

Přehled mechanik

Jejich podrobný popis včetně příkladů, rad a tipů je součástí manuálu k programu.

Zde získáte jasnou představu o jejich základu i o jejich formě v herní realitě. Jistě si všimnete, že hned několik prvků programu využívá stejné médium. Důvodů je víc:

 • Multifunkčnost komponentů má vliv na příznivou cenu celého programu.
 • Stejně tak šetří i prostor a usnadňuje práci i orientaci učiteli a žákům.
 • Možnost využít jednu věc vícero způsoby drží žáky v neustálém procesu volby priorit, úpravě plánů či taktiky a nutí je intenzivně komunikovat.


Odměna

Každý ji nachází v něčem jiném, a proto Heroica pracuje s celou škálou rozličných odměn, ocenění a benefitů. Některé odměňují za práci, jiné za přístup a další za angažovanost. Prakticky vzato každá mechanika programu pracuje s jinou formou odměny a právě díky tomu si může každý účastník najít "to své".

...mocné artefakty, vzácné a cenné poklady, magické přísady, svitky i runové kameny...

Ocenění a prestiž

Možnost pochlubit se svými úspěchy přináší pocit seberealizace a podporuje zdravé sebevědomí. Program cíleně zviditelňuje úspěchy účastníků v rozmanitých činnostech. Pro mnohé může být tou největší motivací stát se členem prestižní organizace přijímající nováčky jen na základě splnění náročných podmínek.

... unikátní dovednosti, členství ve vážených řádech, čestné tituly, vliv na příběh...

Příběh

Zápletka osudů světa Esterronu odpovídá věku účastníků a není nezbytné, aby se každý žák orientoval v úplných detailech. Je skvělým pozadím dění ve třídě. Nové myšlenky nabídne dětským znalcům fantasy světů a nejen jim . Důležitá je i skutečnost, že v tomto příběhu jsou jen hlavní role.

...originální svět, rozmanité národy, historie a pověsti, mocní protivníci, hrdinské činy... 

Tajemství

Úzce souvisí s příběhem a krom toho, že do něj přináší část napětí, tak díky jeho postupnému odhalování dlouhodobě podporuje orientaci na stanovený cíl. Heroica navíc krom vědomého odhalování tajemství dává i možnost potkávat tajemství zdánlivě náhodou (ta jsou však cílenou odměnou za soustředění).

...logické hádanky, zašifrované texty, tajné dohody, skryté osobní cíle...

Sbírání a obchod

Mít kompletní či nejobsáhlejší sbírku je motorem úsilí mnoha lidí. Heroica navíc dává každé skupině sběratelských předmětů hlubší význam a další využití. Obchod je skvělou příležitostí k budování vazeb a proaktivita těch, které baví, do něj vtáhne i ostatní.

...mocné artefakty, cenné informace, magické přísady, svitky i runové kameny...

Mise a výzvy

Dosáhnout v testu dobrého výsledku je fajn, ale překonat podzemí plné pastí a stvůr, to je něco úplně jiného. Program nabízí výzvy pro jednotlivce i skupiny. Zadání některých nastavuje učitel a jiná si svobodně vybírá účastník sám, či vyplynou z domluvy skupiny.

...mocní protivníci, tajemná místa, slavné výpravy, turnaje, hrdinské činy, společné cíle...

Kompetice

Touha být v něčem lepší než ostatní je zcela přirozená a jako motivace velmi silná. Heroica zohledňuje pestrost třídních kolektivů a rozdílnost priorit žáků. Proto nabízí hned několik "soutěží" a je otevřená přidávání dalších (ať už cíleně učitelem, nebo spontánně žáky)

...rivalita rodů, hlídek a řádů, turnaje, čestné tituly...

Kooperace

Spolupráce je velmi důležitým prvkem celého programu. V praxi představuje účastníkům všechny výhody společné práce. Díky různým klíčům tvorby účastnických skupin a překrývání jejich cílů navíc učí žáky rozhodovat se, komunikovat a hledat kompromisy.

...společné cíle, kombinace schopností, vzájemná pomoc, záchrana v nouzi...

Budování

Možnost zhmotnit své plány a po všem úsilí vidět skutečný výsledek je důležité a příjemné. Klíčovým budovatelským prvkem programu je možnost rozvíjet svoji herní postavu - její dovednosti i vybavení. Každý si volí vlastní cestu. Má ale zajímavou možnost získat výhodu jejím sladěním s dalšími.

...obory dovedností, osobní cíle, společné plány, taktika a strategie...


Sdílení

Emoce jsou nedílnou součástí programu. Jejich sdílení s celou třídou umocní pocit sounáležitosti. Dá všem nového významného společného jmenovatele a společné "tajemství". Budou to jen ostatní spolužáci, se kterými budou sdílet intenzivní zážitky a výjimečné vzpomínky už navěky...

...úspěchy, nezdary, společné emoce, sdílená tajemství, uzavřené dohody...