Přizpůsobivost

Program vždy slouží učiteli.

Vlastní výběr

Všechny mechaniky mají v programu své místo a všechny jsou v něm proto, aby třídě s něčím pomohly. Je to ale učitel, kdo rozhoduje o tom, které mechaniky použije a které ne. Nebo o tom, kterou kdy nasadí, či kolik dá které prostoru.

Při tvorbě programu jsme si byli po celou dobu vědomi obrovské pestrosti a rozmanitosti postupů a technik, které učitelé používají. V základním balíčku proto najdete i komponenty, kterých jediným účelem je umožnit učiteli implementovat i své oblíbené unikátní speciality.

Nastavení

Heroica má tolik tváří, kolik tříd či škol s ní pracuje. I ten samý učitel ji může použít pokaždé jinak. Pečlivé nastavení programu či jeho dílčích prvků je zcela dobrovolnou záležitostí a byť vás bude nějaký čas stát, spolehlivě vám to vynahradí. Upravte si Heroicu podle:

  • složení třídy
  • počtu zapojených tříd
  • forem a frekvence zkoušení
  • používaných forem hodnocení
  • délky programu (ideální je celý školní rok, ale hravě zvládne i jedno pololetí)