Spolupráce

Ukažte jim sílu týmu!

Společné cíle

Vede k nim mnoho cest

Vaši žáci společně sportují, baví se a výhody spolupráce dobře znají. Často po ní však sahají spíš intuitivně, než vědomě. Právě na uvědomění si pestrosti a užitečnosti různých forem kooperace cílí konkrétní prvky programu Heroica.

  • Hrdinské skutky budou vykonávat v rozličně početných skupinách, které se budou vzájemně prolínat (rody, hlídky a řády).
  • Herní cíle těchto skupin se mohou dostat i do vzájemného rozporu - vždy ale nabídnou kompromisní řešení, která se žáci naučí hledat a domlouvat.
  • Každý z hrdinů bude mít i osobní cíle (někdy tajné), kterých dosažení jim však může významně usnadnit vzájemná důvěra a spolupráce.
  • Hlavní linka příběhu stojí na záchraně herního světa před hrozbou, které dokáže čelit jen celá třída společně.