Socializace

Stmelte je!

Najít a obhájit své místo v komunitě je náročným úkolem i pro dospělé. Heroica odemyká spoustu cest pro ty, kteří s tím zápasí nejvíc a kteří to prožívají nejintenzivněji - pro děti.

Stejné podmínky

Šance bez rozdílu

Jedna z výhod prostředí hry je ta, že právě ty nerelevantní výhody (i nevýhody) ve velké míře stírá. 

  • Bez ohledu  na to, odkud žák do třídy přichází, v ní se stává členem společenství hrdinů. Každý z nich má stejnou příležitost získat užitečnou dovednost, cenný předmět či důležitou informaci.
  • Strop toho, čeho můžou žáci ve hře dosáhnout, je rovněž pro všechny stejný. To samé platí o možných cestách k úspěchu a dostupných prostředcích.
  • Pořád nelze vyloučit, že se do hry zprostředkovaně promítne i zázemí jednotlivých žáků, kteří ji hrají. Prostor pro takové úkazy je ale omezený a Heroica pomáhá ke zlepšení všem bez rozdílu.


Přínos jednotlivce

Užitečný je každý

Jedinečnost dětských osobností je nesporná a rozmanité druhy jejich přínosu pro kolektiv jsou dobře patrné. Pro rodiče a učitele...

Úspěch a zisk výhody ve hře Heroica stojí nejen na studijních výsledcích. I žák, který s prospěchem zápasí, může rozvoj svého herního hrdiny velmi dobře pohánět i úspěchy v činnostech mimo třídu (sport, kultura, školní akce). Program tak krom kvalit fiktivních postav aktivně zviditelňuje i kvality samotných žáků.

Důležitým prvkem je skutečnost, že hra samotná umožňuje žákům své postavy rozvíjet různými směry. Právě různorodost dovedností herních postav skvěle reflektuje pestrou škálu dovedností samotných žáků a jejich přínos pro kolektiv. 

V neposlední řadě je ve hře hned několik mechanik, které i méně společenské žáky vtáhnou do dění právě díky proaktivitě ostatních. Ti mimoděk přivedou k interakci i spolužáky, kteří k ní dosud neměli motivaci.