Mysterium

adaptační kurz

Zrod hrdinů

Prostě se jim to stalo

Ještě v srpnu se někteří z nich ani neznali, v září kdosi přišel s tím, že zrovna ONI mají zachraňovat svět a najednou se jim říká "hrdinové"...

Co teď s tím?

Na pohled nesourodá hrstka svérázných dobrodruhů se zaplétá do prazvláštních událostí, ze kterých k údivu všech vyplyne, že celá existence světa leží v jejich rukou. Ne snad proto, že by byli těmi nejlepšími, kdo by měl zachraňovat svět. Oni jsou prostě jediní, kdo to udělat může.

Při objednání programu adaptačního kurzu získáte základní balíček Heroica zcela zdarma!

Program

  • Důvěra - na zteč! / vrávor / drž a nepouštěj! / teď, nebo... příště
  • Spolupráce - magické tentononc / hrdinský skutek utek / mám plán! / fakt výzva / Heroica
  • Poznávání sebe a okolí - tebe já znám / hrdinská story / hlídka / telepatie / vsaď se!

Vhodné pro:

  • třídy 6. ročníku základních škol
  • třídy 1. ročníku osmiletých gymnázií

Obsahuje aktivity orientované na odbourání bariér a budování důvěry v týmu, soubor aktivit zaměřených na poznávání sebe sama, svého komunikačního stylu, role v kolektivu a potenciálu. Konkrétní etapy programu jsou zaměřené na poznávání druhých lidí, komunikaci, prezentaci a odbourávání předsudků. Komplexní týmové aktivity kladou důraz na využití potenciálu jednotlivých členů týmu.

* Dílčí kapitoly dobrodružství vybírá tým animátorů z několika druhů zaměření tak, aby finální skladba přihlížela nejen na věk účastníků, počasí a specifika daného střediska, ale i na aktuální kondici dětí a dynamiku skupiny. Výběr konkrétních aktivit se proto u každé akce liší, byť nosné téma a myšlenka dobrodružství zůstávají beze změny.